Bemiddeling - Luc Vermeylen

Sociale bemiddeling

Sociale bemiddeling of bemiddeling in arbeidsrelaties, wordt ingezet voor onenigheden tussen werkgever en werknemer, werknemers onderling, verschillende afdelingen die de goede samenwerking verloren zijn, etc.
Arbeidsconflicten zijn ruimer dan één op één conflicten, ook meerpartijenconflicten kunnen baat hebben bij bemiddeling.

De goede verstandhouding op de werkvloer is zoveel meer dan wat wettelijk geregeld kan worden in CAO's of door de Wet op het Welzijn op het werk. Het gebrek aan een goede verstandhouding heeft heel wat, al dan niet verborgen kosten.

Dat de productiviteit van het bedrijf daalt wegens lager rendement, zal vlug duidelijk zijn.
Evenzo is het voor elk betrokken individu nadelig. Een werknemer die zich niet goed in z'n vel voelt op het werk, zal ook vlugger ziek zijn of erger nog, het te lang "volhouden" om dan in een langdurige burn-out weg te zinken. Noch het individu, noch de organisatie hebben daar baat bij. Bemiddeling kon misschien soelaas bieden.

Er wordt voor een sociale bemiddeling een opdrachtovereenkomst gesloten met de werkgever, die voor de tijd, ruimte en betaling instaat. Anderzijds wordt er een bemiddelingsovereenkomst gesloten met de betrokkenen.
Ook hier is discretie verzekerd. De direct betrokkenen beslissen zelf wat en hoe er naar de opdrachtgever gecommuniceerd wordt.

Samengevat in een filmpje : Sociale bemiddeling voorgesteld door bemiddeling vzw

Wil je weten of bemiddeling een meerwaarde kan zijn in uw organisatie? Neem daarom contact op voor verdere informatie of afspraken.Algemene voorwaarden - Privacy
Lid van en van