Bemiddeling - Luc Vermeylen

Algemene voorwaarden

Luc Vermeylen werkt als zelfstandig bemiddelaar
met als officieel bedrijfsadres : Plantenstraat 60 te 8400 Oostende
Bemiddeling valt wat btw-plicht betreft onder de vrije beroepen en dus heb ik alleen een KBO-nummer : 0871.514.712
U kan mij bereiken op het emailadres bemiddeling@lucvermeylen.be of per telefoon op het nummer 0498 610 835

Voor wat familiale bemiddeling betreft, werk ik met een online-tool, video-conference dus. Het gebruik van deze tool is inbegrepen in de prijs van de bemiddelingsopdracht en impliceert het akkoord van de deelnemers.
Om die reden is elke afspraak voor familiale bemiddeling slechts definitief na betaling van het afgesproken bedrag op rekening van de bemiddelaar.
Het opstarten van het gebruik van de tool staat los van de eigenlijke bemiddelingsopdracht en wordt dus ook niet aangerekend, noch in geld noch in tijd. Mocht blijken dat het gebruik van de tool technisch onmogelijk is, vervallen alle verplichtingen van alle betrokken partijen.

Indien het gebruik van de tool onmogelijk is om een familiale bemiddeling op te starten, kan in samenspraak met de cliënten uitgekeken worden naar een andere, praktische en haalbare oplossing. Een bemiddeling op het bedrijfsadres is niet mogelijk.

Het bemiddelingsprotocol dat bij aanvang van een bemiddelingsopdracht zal voorgelegd worden, maakt integraal deel uit van de algemene voorwaarden.

Voor wat sociale bemiddeling betreft, wordt eerst de bemiddelingsopdracht besproken. Op basis van de grootte van de opdracht wordt naderhand een offerte voorgesteld die door de opdrachtgever al dan niet aanvaard wordt. Het opdrachtgesprek kan in een online-setting gebeuren.

De opdrachtgever van een sociale bemiddeling staat in voor het ter beschikking stellen van een geschikte ruimte en gunt de betrokkenen de nodige tijd. De opdrachtovereenkomst maakt integraal deel uit van de algemene voorwaarden van een sociale bemiddeling.

Startpagina - Lid van