Bemiddeling - Luc Vermeylen

Familiale bemiddeling

Familiale bemiddeling is dat stuk waarbij de bemiddelaar u bijstaat op het traject
⇒ van partners naar ex-partners
⇒ en desgevallend van samenwonende ouders naar apart wonende ouders.

Familiale bemiddeling kan ook ingeschakeld worden als je reeds een tijd als partners apart leeft, maar er in de ouderrelatie wijzigingen moeten geregeld worden omdat de realiteit de oude afspraken hebben ingehaald.

Bij een scheiding ligt er vaak veel werk op de plank op een moment dat je er noch zin, noch tijd voor hebt.

Ongetwijfeld speelt er zich een en ander af op emotioneel niveau, de stress van de scheiding of de stress van de af te spreken wijzigingen met je (ex-)partner. Deze spanning kan er oorzaak van zijn dat de communicatie niet vlot verloopt en de bijstand van een bemiddelaar nuttig is.

De materiële verdeling van de goederen moet geregeld worden omdat je niet "in onverdeeldheid" kan blijven, zoals dat juridisch verwoord wordt. De overheidssite van de FSMA geeft u een idee van de vele aspecten die aan bod kunnen komen.

In dit veranderingsproces van de ouders, hebben ook de kinderen recht op een goede begeleiding en regeling. Ex-ouder kan je immers nooit worden.

Alleen al het financiële aspect is een kluwen waar bijstand van een bemiddelaar nuttig kan zijn. Werp al eens een blik op een rekenmodule alimentatie om voor jezelf uit te maken of begeleiding daarin voor u nuttig kan zijn.

Bemiddeling kan je helpen om de best passende oplossing te vinden voor de zorg waar je kinderen recht op hebben. Niemand dan de ouders zelf, is beter geplaatst om te bepalen wat de best passende zorg kan zijn voor hun kinderen.

Met de ondersteuning van een bemiddelaar wordt het traject naar een volledige, emotionele, praktische en juridische regeling, draaglijker voor elkeen.
Door het feit dat aandacht gegeven wordt aan de echte belangen van iedereen, wordt het ook meer aanvaardbaar en zal ieder zich beter aan de gemaakte afspraken houden.

De eerste stap zetten, zal van u moeten komen. Neem daarom contact op voor verdere afspraken.Algemene voorwaarden - Privacy
Lid van en van