Bemiddeling - Luc Vermeylen

Privacy

Uiteraard doe ik er alles aan om uw privacy te beschermen. Via mijn site worden geen gegevens verzameld, noch cookies bewaard. Ik bekom uw gegevens enkel door wat u mij stuurt of door de info die u mij meedeelt tijdens de bemiddeling.

Het verwerken van de gegevens gebeurt alleen door mezelf als bemiddelaar. Alleen na overleg en in samenspraak met u, kunnen elementen voorgelegd worden aan meewerkende experts, die dan ook aan de privacyregels gebonden zijn.

Er worden uiteraard geen gegevens doorgegeven om welke reden dan ook.

Ik bewaar uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben bij deze privacy-regels, kan u uiteraard steeds contact met mij opnemen. Ik wil er u ook op attenderen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder voor wat privacy betreft:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.beStartpagina - Lid van en van