Bemiddeling - Luc Vermeylen

Wat is bemiddeling

De wet definieert bemiddeling als een vertrouwelijk en gestructureerd proces van vrijwillig overleg tussen conflicterende partijen met de medewerking van een onafhankelijke, neutrale en onpartijdige derde die de communicatie vergemakkelijkt en poogt de partijen ertoe te brengen zelf een oplossing uit te werken.

Bemiddeling is dus een wettelijk geregelde methode. Het kan op diverse terreinen ingezet worden. Ik heb mij gespecialiseerd in de domeinen familiale en sociale bemiddeling.

Als bemiddelaar garandeer ik u mijn onpartijdigheid. Ik help u de sprong te maken van de individuele standpunten naar een gezamenlijke visie.

Bemiddeling impliceert discretie. De details van wat binnen bemiddeling naar voor komt, mag niet buiten de bemiddeling gebruikt worden.

Bemiddeling steunt ook op uw vrijwillige deelname. Niemand kan verplicht worden om aan een bemiddelingstraject mee te werken, iedereen kan steeds uit het traject uitstappen, zonder opgave van reden.

U bent bereid om naar de ander te luisteren en actief mee te werken in de richting van een oplossing.Algemene voorwaarden - Privacy
Lid van