Bemiddeling - Luc Vermeylen

Wat is bemiddeling en SCHIP-aanpak

De wet definieert bemiddeling als een vertrouwelijk en gestructureerd proces van vrijwillig overleg tussen conflicterende partijen met de medewerking van een onafhankelijke, neutrale en onpartijdige derde die de communicatie vergemakkelijkt en poogt de partijen ertoe te brengen zelf een oplossing uit te werken.

Bemiddeling is dus een wettelijk geregelde methode. Het kan op diverse terreinen ingezet worden. Ik heb mij gespecialiseerd in de domeinen familiale en sociale bemiddeling.

Als bemiddelaar garandeer ik u mijn onpartijdigheid. Ik help u de sprong te maken van de individuele standpunten naar een gezamenlijke visie.

Bemiddeling impliceert discretie. De details van wat binnen bemiddeling naar voor komt, mag niet buiten de bemiddeling gebruikt worden.

Bemiddeling steunt ook op uw vrijwillige deelname. Niemand kan verplicht worden om aan een bemiddelingstraject mee te werken, iedereen kan steeds uit het traject uitstappen, zonder opgave van reden.

U bent bereid om naar de ander te luisteren en actief mee te werken in de richting van een oplossing.

SCHIP-aanpak is een beproefde methode, die in Nederland al vaak gebruikt wordt om koppels die nog te boos zijn op elkaar of bij wie het verdriet om de scheiding nog te diep is, op weg te helpen om hen voor te bereiden op een bemiddelde overeenkomst. We gaan ervan uit dat niemand beter dan de ouders zelf weten wat het beste is voor hun kinderen en dat het dan ook de beste oplossing is als de ouders onder elkaar de nodige afspraken kunnen maken.

Met SCHIP-aanpak en bemiddeling willen we ouders zoveel als mogelijk zelf de beslissingen laten nemen, en waar nodig begeleiden naar een minimale rechtsgang. We bevestigen de ouders in hun mogelijkheden van zelfbeschikking en waar nodig begeleiden we ze met de correcte vragen naar verdere hulpverlening in therapie of op de juridische weg, mocht dat nog nodig zijn.Algemene voorwaarden - Privacy
Lid van en van